top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תEfrat Gins

על עצמאות, חופש וחיוך בזירת הטיפולים


עיון בספרה של נינה קולטארט "איך לשרוד כפסיכותרפיסטית"


קראתי בהנאה גדולה את הספר "איך לשרוד כפסיכותרפיסטית" מאת נינה קולטארט. קולטארט היא פסיכואנליטיקאית מהזרם העצמאי, שאליו משתייכים בין היתר וויניקוט, מייקל באלינט, אייגן, קייסמנט, סימינגטון, בולבי ועוד. קבוצה זו צמחה והתפתחה מתוך המחלוקת שבין תומכיה של מלאני קליין לתומכי אנה פרויד, שהגיעה לשיאה בדיוני המחלוקת, שהתרחשו בלונדון בתקופת מלחמת העולם השנייה (1941-1945). תקופה זו נחשבת לתקופה

אפילה בתולדותיה של הפסיכואנליזה, שכן המחלוקת חרגה מגבולות הגיזרה האינטלקטואליים/תאורטיים והפכה להיות אישית ורוויה בגילויי צרות עיין ותוקפנות קשים בין המחנות הניצים. המריבה היוקדת סבבה סביב הניסיון של כל אחת מהגברות (מלאני קליין ואנה פרויד) להוכיח שהיא היא הבת האמיתית של פרויד, או לפחות ממשיכת דרכו. בכל מקרה הקרע בחברה האנליטית והדרישה הסמויה ולעיתים הגלויה לבחור צד הולידה את הזרם העצמאי שאיתו מזוהה נינה קולטארט.

בקצרה אפשר לומר שתיאורטיקנים מזרם זה משלבים בין רעיונות המדגישים דרמה של עולם פנימי, הכוללת פיצולים, השלכות והפנמות של אובייקטים, לבין התעקשות על חשיבותו הקריטית של העולם החיצוני בקביעת הבריאות הנפשית והסבל. מבחינה זו הזרם העצמאי הוא סוג של "מרחב פוטנציאלי/מעברי", בין הדוגמטיות הרעיונית של אנה פרויד לזו של מלאני קליין (פכלר ע. , 2018).

התרשמתי עמוקות מהאופן שבו נינה קולטארט, בדומה לשאר חברי הזרם העצמאי, מתייחסת לאספקט של הטכניקה הטיפולית באופן המדגיש גמישות, אותנטיות, והתאמה לצרכי המטופל. קולטארט מתארת בספרה בכנות לא אופיינית בחירות לא אורתודוקסיות (לשלוח גלויות למטופלת המצוייה במשבר אובדני), מתייחסת לעצמה בהומור ומעודדת מטפלות ומטפלים אחרים לעשות זאת. אסיים בציטוט ששבה את ליבי מתוך הספר:

"ועדיין בנושא הנימוסים ברצוני לשאול: מה קרה לחיוך? נדמה לי שבמעין הסכמה אילמת התפתח מיתוס חזק מאוד שלפיו חיוך למטופל עלול להסב נזק מסתורי לא רק לו אלא לפגישה הטיפולית כולה. אני משערת שמקור המיתוס בתחושת העצמי הרעועה שיש למטפלת על עצמה. נדמה לי שיש משהו מגוחך ודי עצוב באפשרות שחיוך רגיל, שעשוי לתרום רבות לתחושת הנינוחות החשובה עד מאוד של המטופל, נתפס כפגיעה בכובד הראש המתחייב של המעמד." (עמ' 143)

לקריאה נוספת: "איך לשרוד כפסיכותרפיסטית", נינה קולטארט, הוצאת כרמל, 2018

"התינוק ומי האמבט", נינה קולטארט, הוצאת כרמל, 2012

"באסוציאציה חופשית, מפגשים בפסיכואנליזה", בעריכת אנתוני מולינו, הוצאת כרמל, 2011, אסופת ראיונות עם פסיכואנליטיקאים מובילים בני זמננו, שבו מופיע גם ראיון עם נינה קולטארט.
Comments


bottom of page