top of page

הדרכה בטיפול ובאבחון 

כמדריכה אני מלווה תהליכי טיפול ואבחון ומנסה לסייע למודרך/ת המטפל/ת או המאבחן/ת להגיע להבנות תאורטיות וקליניות ביחס למטופל/ת או המאובחן/ת. במקביל לגיבוש פורמולציה דינאמית אודות המטופל, אנו מתבוננים גם על תהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר ובוחנים דרכים וטכניקות התערבות מתאימות. מטרת התהליך ההדרכתי  לסייע למודרכ/ת להתמודד עם המקרה הטיפולי או האבחוני שעל הפרק בצורה יעילה ואינטגרטיבית יותר .

 אני מרגישה שניתנה לי זכות גדולה ללוות מטפלים בתהליך הכשרתם ומתרגשת בכל פעם מחדש להיות נוכחת בתהליך העיצוב, הגיבוש וההבשלה של ה"אני המטפל".

* הדרכה פרטנית/קבוצתית בפסיכותרפיה/אבחון (אפשרי גם בזום)

* ליווי הדרכתי בהכנה לבחינות התמחות בשני התחומים, פרטני או בקבוצה, אפשרי גם בזום. (שליטה ב-RPAS)

Lighthouse
אפרת גינס פינמסר 
בית כלל, דרויאנוב 5 קומה 10
תל אביב 
טל' 0523713758
אימייל: efratigf@gmail.com
bottom of page